Veilig fietsen

Als WMVR vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt tijdens de training/toertochten/of andere activiteiten. Dit is zowel fysieke veiligheid tijdens het sporten, digitale veiligheid, maar ook sociale veiligheid tussen de trainers en alle andere leden. Om hier goede gedragsregels en omgangsvormen met elkaar af te spreken, hebben wij hier als club verschillende zaken vastgelegd.

Voor onze trainers en leden geldt een gedragscode. Hierin staat omschreven hoe wij als club om gaan met onze leden, maar ook de leden onderling. Hierin is ook omschreven welke stappen ondernomen kunnen worden wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hiervoor hebben wij ook een vertrouwenspersoon aangesteld voor de club. Meldingen maken is daarnaast mogelijk bij de NTFU. Naast de onderlinge spelregels, worden onze trainers jaarlijks gecontroleerd op hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Om onze digitale veiligheid te garanderen hanteren wij een AVG protocol. Hierin staat omschreven hoe wij met de informatie van onze leden omgaan. Ook staan hier bijvoorbeeld de regels in omtrent foto’s, en het gebruik hiervoor op de website.

De protocollen en gedragsregels worden met ieder lid gedeeld bij het aangaan van een lidmaatschap.